Univerzita Pardubice
Pro tuto zakázku jsme vivinuly a úspěšně realizovali kompletní systém plechového obložení fasády Univerzity Pardubice.
Prvotní návrh architektonického studia jsme rozpracovali do posledního detailu, včetně statického posudku.
Systém kotevních prvků je v zárovém zinku, panely jsou zhotoveny z plechu z Al. slitiny, nýtování panelů je provedeno nerezovými nýty.
Tato zakázka byla náročné na kompletní rozkreslení veškerých panelů, vzhledem k použitému designu - perforaci ve stylu Brailova písma.
V panelech je zakomponován opakující se nápis: UNIT / UNIVERZITA PARDUBICE.
Kvůli tomu a nestejným stavebním rozměrúm pravého a levého monolitu jsou všechny krajní díly jedinečné.BD Za Žižkovskou vozovnou
Pro tento projekt jsme zkonstruovali celý systém zavěšených balkonů.
Od horních hlavních nosných prvků s integrovanými slunečními lamelami, přes systém táhel a jejich napojování přes pomocné konzole uchycených k domu až po konstrukci podlážek.
Na tuto zakázku jsme dodali veškeré ocelové konstrukce v povrchové úpravě žárový pozink.KCEV KRNAP Vrchlabí
Pro tuto zakázku jsme dodali zámečnické výrobky v neobvyklém rozsahu typů.
Např. schodiště, poroštové podlahy, ocelovou nosnou konstrukci hlediště, různé odtokové kanály, krycí poklopy, prosvětlené žlábky včetně zakrytí spec. mléčným plexisklem, krycích mřížek ...
Vzhledem k náročným požadavkům investora a architekta, požadovaným termínům a kvalitativním požadavkům šlo o poměrně náročnou zkoušku ohněm.